Interviews

Wat vind je prettig aan je huis en buurt? En welke aanpassingen zouden je wooncomfort aanzienlijk verbeteren? We vroegen het de bewoners zelf. Er waren wensen genoeg voor verbeteringen in en om het huis, maar toch waren de bewoners over het algemeen zeer tevreden over hun woning. Unaniem verklaarden ze dat ze, als het kan, zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen.