Partners

Het onderzoek ‘Langer thuis in eigen huis’ is geïnitieerd door BNA Onderzoek en de architectenwinkel Breda, en inhoudelijk en financieel ondersteund door de Provincie Brabant, Platform 31, de gemeente Breda en Wonen met Gemak.

BNA Onderzoek
BNA Onderzoek, de onderzoeksafdeling van de Branchevereniging  Nederlandse Architectenbureaus (BNA) is een laboratorium voor slimme ruimtelijke ideeën. BNA Onderzoek brengt architecten, onderzoekers, marktpartijen en overheden samen om na te denken over maatschappelijke vraagstukken, en om te ontdekken waar de creatieve en verbindende blik van de architect kan helpen. De ontwerpstudies bieden architectenbureaus de kans om in multidisciplinaire teams hun kennis te verbreden en nieuwe ontwerpopgaven te ontdekken. Opdrachtgevers kunnen samen met architecten in een laboratoriumsetting werken aan experimenten en oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. www.bna-onderzoek.nl

Provincie Noord-Brabant
De wereld verandert elke dag in een rap tempo. Burgers moeten met die verandering om kunnen gaan. Dat is sociale veerkracht! De samenleving staat hier voor een groot deel zelf voor aan de lat. De provincie Noord-Brabant vindt echter dat je niet alles kunt overlaten aan de samenleving omdat zij belang hecht aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Voor die groep die niet zelfstandig mee kan doen, voelen we ons verantwoordelijk en vormen we een vangnet. Want in Brabant doen we het samen; ook mensen die zelf niet kunnen zorgen dat ze meekunnen, nemen we aan de hand en zorgen ervoor dat ook zij hun plek vinden. Daarom zijn wij als provincie partner van ‘Langer thuis’; een project dat antwoord geeft op de vraag hoe ouderen langer thuis kunnen blijven wonen door hun woning aan te passen. En wat er voor nodig is om onze leefomgeving zo in te richten dat ook oudere bewoners zich in de buurt thuis voelen met hulp, service en sociale contacten binnen handbereik. Sociale veerkracht; omdat we geloven in een veerkrachtig Brabant! www.brabant.nl/socialeveerkracht

Platform31
Goed wonen, goed leven en goed werken: daar staan we voor. Platform31 ondersteunt professionals en organisaties bij sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken met praktijkgerichte kennis en relevante netwerken. Samen met partners ontwikkelt Platform31 kennis in wetenschappelijk onderzoek, praktijkexperimenten en netwerken. Deze kennis verspreiden we zowel breed in de vakwereld, als gericht in opleidingen, congressen en excursies.
www.platform31.nl

De Architectenwinkel
Hoe wordt het huis waar je altijd van droomde werkelijkheid? De Architectenwinkel weet raad. Speciaal om mensen met vragen over (ver)bouwen te helpen, verenigde een aantal BNA-architecten zich in De Architectenwinkel. De Architectenwinkel is wekelijks op zaterdag geopend op een groot aantal locaties door heel Nederland en dit landelijke netwerk groeit nog steeds.Voor particulieren is de drempel soms nog hoog om op een architect af te stappen. De architecten bij de Architectenwinkel bieden particulieren een laagdrempelige kennismaking met de toegevoegde waarde van architecten en helpen u de beste keuzes te maken.
www.architectenwinkel.com

Gemeente Breda
Als gemeente willen we dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste ouderen hier zelf de voorkeur aan geven, maar dat zij vragen hebben over de geschiktheid van hun woning en woonomgeving. Gemeente Breda wijst haar (oudere) inwoners op de mogelijkheden die er zijn om hun woning en woonomgeving aan te passen, maar nodigt de bewoners ook uit zelf te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Daarbij krijgen zij ondersteuning en advies van de gemeente en haar partners.
www.breda.nl

Wonen met Gemak
Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om zorgeloos ouder te worden zijn soms aanpassingen in de woning nodig. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en geschoolde vrijwilligers zorgt Wonen met Gemak voor voorlichting, bewustwording en praktische ondersteuning. Deskundige vrijwilligers én professionals adviseren senioren over comfortverbetering, veilig wonen en woningaanpassing. Kopers en huurders worden in staat gesteld zelf het initiatief te nemen om te zorgen voor een geschikte woonsituatie. Wonen met Gemak is actief in verschillende gemeenten in (West-)Brabant.
www.wonenmetgemak.nl