Rijtjeswoning jaren '70

In de jaren zeventig zijn veel grote woonwijken gerealiseerd met slingerende doorgaande wegen, doodlopende toegangswegen en de welbekende woonerven. De (rijtjes)woningen in deze wijken zijn volgens gestandaardiseerde bouw gerealiseerd en zijn doorgaans ruimer dan de woningen uit de Wederopbouw-periode. lees verder

De kleinschaligheid en menselijke maat raakte weer in zwang in de jaren zeventig. Woningen werden vaak in baksteen opgetrokken, kregen schuine daken met pannen en er werd geëxperimenteerd met de plattegrond. De meeste rijtjeshuizen uit de zeventiger jaren hebben een doorzonwoonkamer. De woningen zijn gebouwd als betonnen casco’s waardoor de binnenwanden vaak niet dragend zijn. Wel zijn er – ongeïsoleerde – spouwmuren. Enkel glas in houten kozijnen zijn in dit type woningen niet ongebruikelijk.
Rijtjeswoning jaren '70