Ontmoetingsruimte en -tuin (basis)

Op welke manier kan de ruimte in en rondom de galerijflat zo worden ingericht dat het voor minder mobiele ouderen aantrekkelijker en makkelijker wordt naar buiten te gaan? Benut bijvoorbeeld de anonieme groenstrook.

Eigenschappen

Prijsindicatie
in overleg te bepalen

Soort oplossing
  • ontmoetingsruimte
  • tuin
Het ontwerpteam

De anonieme groenstrook naast de flats zou veel aantrekkelijker en toegankelijker kunnen worden gemaakt, waardoor het minder mobiele ouderen weinig moeite kost om toch naar buiten te gaan. Om dit te bereiken wordt het parkeren meer naar de achterkant van de flat verschoven. De ontmoetingstuin kan in samenspraak met de bewoners worden ingericht met plekken om bijvoorbeeld te verblijven, te moestuinen, te bewegen of samen te eten.

Om bewoners van de flats een prettige aanleiding te geven elkaar te ontmoeten en zo een bijdrage te leveren aan het voorkomen van eenzaamheid kan een ontmoetingsruimte worden gerealiseerd naast de entree, grenzend aan de ontmoetingstuin. In deze ruimte is een keukentje en plek om met elkaar te eten. Deze ruimte is zo voor alle bewoners laagdrempelig en toegankelijk en vormt tevens de verbinding naar de ontmoetingstuin aan de voet van de flat. Zo wordt ontmoeten en naar buiten gaan heel gemakkelijk en aantrekkelijk.

 

Het team dat onderzoek deed naar de hoogbouwflat uit de zeventiger jaren:

Jannie Vinke – architect bij ANA Architecten
Jacqueline van der Lubbe – adviseur groen en sociaal, Green&So
Marielle Cuijpers – senior adviseur zorg en welzijn van ouderen bij Vilans, Linkedin