Portiekflat jaren '50

De meest voorkomende portieketageflat is een symmetrisch portiek waar per trapportaal twee woningen per verdieping ontsloten worden. Deze woningen bestaan uit een woonkamer met aansluitend een slaapkamer, een kleinere slaapkamer, een keuken en een kleine badkamer. lees verder

Soms hebben de flats een hellend dak, maar meestal is het plat. Doorgaans hebben de flats drie à vier kamers met een totaal oppervlak van 50 tot 60 m2, inclusief de gang. De portieketageflat was een efficiënte manier om snel veel woningen te realiseren in een tijd waarin er woningnood was. Voor de portieketageflats zijn verschillende bouwmethoden gebruikt. De meeste flats zijn op traditionele wijze gebouwd. Maar in de Randstad komen veel portieketageflats voor die met nieuwe bouwsystemen gebouwd werden, zoals het Dura Coignetsysteem of Tramonta. Hiermee werd de bouw gestandaardiseerd waardoor snel en seriematig gebouwd kon worden. In deze nieuwe systemen werd veel gebruik gemaakt van beton.
Portiekflat jaren '50