Een bankje, geveltuin en erker

Rijtjeswoningen uit de jaren vijftig hebben vaak een achtertuin met berging en een achterom. Aan de voorkant van het huis ligt meestal een voortuin, of op zijn minst een privézone die grenst aan het openbare trottoir. Er valt veel winst te behalen door deze privézone voor het huis aantrekkelijk in te richten en te benutten. In dit voorbeeld is een erker voorgesteld, met een geveltuintje en bankje naast de voordeur.

Afbeeldingen 1 2

Eigenschappen

Prijsindicatie
€6.500

Soort oplossing
  • entree
  • erker
  • geveltuin
Het ontwerpteam

Deze woningen hebben vaak een achtertuin met berging en een achterom. Aan de voorkant van het huis bevindt zich vaak een voortuin, of op zijn minst een privézone die grenst aan het openbare trottoir. Er valt veel winst te behalen door deze privézone voor het huis aantrekkelijk in te richten en te benutten.

De privézone aan de voorkant van het huis is vaak niet aantrekkelijk ingericht of wordt niet door de bewoners gebruikt. En dat is jammer, want met eenvoudige aanpassingen kunnen de toegankelijkheid van de woning, het straatbeeld en het sociale contact sterk worden verbeterd. Voor alleenstaande ouderen, die vaak in isolement leven, is met name dat laatste een groot voordeel.

Op afbeelding 1 wordt een bankje naast de voordeur voorgesteld met een klein geveltuintje. Het voorstel is ook om in de keuken een erker met dubbele deuren te maken van circa 50 cm tot 70 cm diep.

Op afbeelding 2 wordt een bankje voor de gevel voorgesteld met een klein geveltuintje, en openslaande, dubbele deuren naar de keuken zonder erker.

Bekijk ook

Het team dat onderzoek deed naar de rijtjeswoning uit de jaren vijftig:

Rob van Baalen – architect bij Brandjes van Baalen Architecten
Luuk van Baalen – stedenbouwkundige bij gemeente Bergen op Zoom
Jeroen Wilhelmus – communicatieadviseur bij Another Road Song